text-webp

Informatie over gegevensbescherming

De cookie-instellingen wijzigen

Inleiding

In dit privacybeleid worden het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op de website https://www.hercules-bikes.de (hierna te noemen de "website") door Hercules GmbH, Longericher Straße 2, 50739 Köln (hierna te noemen "wij" of "ons") toegelicht. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. informatie die tot een persoon kan worden herleid. Dit omvat doorgaans de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Puur technische gegevens die aan een persoon kunnen worden toegewezen, worden echter ook als persoonsgegevens beschouwd.

Verantwoordelijke instantie

Hercules GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
E: info@hercules-bikes.de
T: +49 (0) 4471 / 18735-10

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens

Eric Drissler
ED Computer & Design GmbH & Co. KG
Lina-Bommer-Weg 4
51149 Köln
Telefoon: +49 (0) 221 28 88 77 66
E-Mail: datenschutz@edcud.de

 

Uw rechten

U hebt het recht om op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen (wij kunnen kosten in rekening brengen vanaf het tweede verzoek binnen 12 maanden, mits er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan). Daarnaast heb je het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens die te omvangrijk of onjuist verwerkt zijn en het recht om persoonsgegevens die onrechtmatig verwerkt zijn of te lang bewaard zijn te laten verwijderen (mits er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren en er geen andere redenen onder Art. 17 para. 3 GDPR zijn die dit tegenspreken). Daarnaast heb je het recht om alle gegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen in een algemeen gebruikt bestandsformaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Voor zover je ook het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van individuele procedures, zullen we dit aangeven in de beschrijving van de individuele procedures.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@edcud.de.

Tot slot hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit. Dit is de commissaris van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie. Meer informatie vindt u op https://www.ldi.nrw.de.

Vrijwillige aard van de gegevensverstrekking

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op deze website is over het algemeen noch wettelijk noch contractueel verplicht. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens op deze website te verstrekken, tenzij wij dit in afzonderlijke gevallen in dit privacybeleid aangeven. Desondanks is het voor het uitvoeren van de functies van deze website en het afhandelen van een bestelling noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Algemene informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen door de browser die u gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Op deze manier kunt u afzonderlijke diensten van een website "herkennen" en "onthouden" welke instellingen u hebt gemaakt. Enerzijds dient dit de gebruiksvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds worden cookies gebruikt om statistische gegevens over websitegebruik te verzamelen en de verkregen gegevens te gebruiken voor analyse en reclamedoeleinden.

Cookies worden ook gebruikt om informatie op te slaan over de weergave van de website wanneer u onze website bezoekt, zoals de taal van uw voorkeur of uw regio. Als de informatie van een voorkeurscookie verloren gaat, kan het gebruik van de website omslachtiger worden, maar meestal leidt dit niet tot een storing. In de meeste browsers van gebruikers staat een voorkeurscookie. Uw browser stuurt deze cookie mee met verzoeken aan onze website. De voorkeurscookie in uw browser kan uw instellingen en andere informatie opslaan, met name uw voorkeurstaal (bijv. Duits) en de landversie.

Sommige cookies worden automatisch van uw eindapparaat verwijderd zodra u de website verlaat (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen voor een bepaalde periode van maximaal twee jaar (permanente cookies). We gebruiken ook zogenaamde third-party cookies, die door derden worden beheerd om bepaalde diensten aan te bieden of te gebruiken.

U kunt het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er dient echter te worden opgemerkt dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt is.

Overzicht van de procedures

Op deze website worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de volgende procedures:

 1. Nieuwsbrief
 2. Contact opnemen
 3. Server logbestanden
 4. Google Analytics
 5. Google Ads Remarketing
 6. Google Maps API
 7. Cookies om de gebruikerservaring te verbeteren

 

 1. Nieuwsbrief
  We gebruiken het e-mailadres dat u opgeeft om u de nieuwsbrief en andere informatie te sturen die is afgestemd op uw interesses als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

  Wettelijke basis
  Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, die u hebt gegeven door u aan te melden voor de nieuwsbrief. In overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR is gegevensverwerking toegestaan als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking voor een of meer specifieke doeleinden. U hebt de volgende toestemmingsverklaring gegeven bij het abonneren op de nieuwsbrief:  □ Ik geef toestemming dat mijn contactgegevens worden gebruikt om reclame te maken voor fietsgerelateerde diensten en producten. Voor dit doel kunnen mijn gegevens ook worden doorgegeven aan ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Straße 2, 50739 Köln, Duitsland, functionaris gegevensbescherming datenschutz@edcud.de. Ik wil in de toekomst persoonlijk per post, e-mail, telefoon of sms over deze nieuwe aanbiedingen en diensten geïnformeerd en geïnformeerd worden. Verder worden mijn gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de in opdracht gegeven gegevensverwerking. Ik ben me ervan bewust dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn gegevens vrijwillig is.

  Ik kan deze toestemming op elk moment intrekken zonder nadelige gevolgen voor de toekomst. Ik hoef alleen maar een e-mail te sturen naar: datenschutz@edcud.de. In geval van annulering worden mijn gegevens verwijderd na ontvangst van mijn annuleringsverklaring.

  Duur van gegevensopslag
  De persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen als onderdeel van de nieuwsbriefregistratie worden verwijderd als u zich met succes hebt afgemeld voor de nieuwsbrief.
 2. Contact met ons opnemen
  Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail of via onze contactformulieren), worden de door u verstrekte gegevens verwerkt om uw vraag te kunnen behandelen en voor het geval er vervolgvragen zijn.

  Wettelijke basis
  De informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, wordt verwerkt op basis van art. 6 (1) (a) en (f) GDPR. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe op basis van uw toestemming en in het kader van het "legitieme belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verwerking van het contact. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie die tegen de gegevensverwerking spreken. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar datenschutz@edcud.de.

  Duur van gegevensopslag
  De persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de context van contact met ons, worden verwijderd wanneer de kwestie die verband houdt met het contact volledig is opgehelderd en het niet te verwachten is dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal zijn.
 3. Server logbestanden
  Telkens wanneer de website wordt bezocht, verzamelen we automatisch een reeks technische gegevens die persoonsgegevens zijn.

  Dit zijn:
 • IP-adres van de gebruiker
 • Naam van de website of het bestand waartoe toegang is verkregen
 • Datum en tijd van toegangHoeveelheid overgedragen gegevens
 • Melding van succesvol ophalenBrowser type en versie
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Eindapparaat gebruikt door de gebruiker, inclusief MAC-adres
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt op de website. We verzamelen serverlogbestanden om de website te beheren en om ongeautoriseerde toegang te herkennen en te voorkomen.

  Wettelijke basis
  De persoonsgegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het "legitieme belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een eenvoudigere administratie en de mogelijkheid om hacking te herkennen en op te sporen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie die tegen de gegevensverwerking spreken. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar datenschutz@edcud.de.

  Wat zijn IP-adressen?
  IP-adressen worden toegewezen aan elk apparaat (bijv. smartphone, tablet, pc) dat verbonden is met het internet. Welk IP-adres dit is, hangt af van de internettoegang waarmee je apparaat momenteel is verbonden met het internet. Het kan het IP-adres zijn dat je is toegewezen door je internetprovider, bijvoorbeeld als je thuis met internet bent verbonden via je Wi-Fi. Het kan echter ook een IP-adres zijn dat aan je is toegewezen door je mobiele telefoonprovider of het IP-adres van een provider van een openbare of privé Wi-Fi- of andere internettoegang. In de momenteel meest gebruikte vorm (IPv6) bestaat het IP-adres uit vier blokken cijfers. Als privégebruiker zul je meestal geen vast IP-adres gebruiken, aangezien dit slechts tijdelijk door je provider aan je wordt toegewezen (zogenaamd "dynamisch IP-adres"). Met een vast toegewezen IP-adres (een zogenaamd "statisch IP-adres") is het in principe eenvoudiger om gebruikersgegevens duidelijk toe te wijzen. Behalve om ongeautoriseerde toegang tot onze website te traceren, gebruiken we deze gegevens niet voor persoonlijke doeleinden, maar evalueren we alleen op geanonimiseerde basis welke van onze websites favoriet zijn, hoeveel bezoeken er dagelijks worden afgelegd en dergelijke.

  Onze website ondersteunt de nieuwe IPv6-adressen al. Als je al een IPv6-adres hebt, moet je ook het volgende weten: Het IPv6-adres bestaat uit acht blokken van vier. Net als bij het hele IPv4-adres worden de eerste vier blokken meestal dynamisch toegewezen voor privégebruikers. De laatste vier blokken van een IPv6-adres (de zogenaamde "interface identifier") worden echter bepaald door het eindapparaat dat je gebruikt om op de website te surfen. Tenzij anders ingesteld in je besturingssysteem, wordt hiervoor het zogenaamde MAC-adres gebruikt. Het MAC-adres is een soort serienummer dat uniek is voor elk IP-apparaat wereldwijd. Daarom slaan we de laatste vier blokken van je IPv6-adres niet op. Over het algemeen raden we je aan om de zogenaamde "Privacy Extensions" te activeren op je eindapparaat om de laatste vier blokken van je IPv6-adres beter te anonimiseren. De meeste gangbare besturingssystemen hebben een functie "Privacy Extensions", hoewel deze in sommige gevallen niet standaard is ingesteld.

  Duur van gegevensopslag
  De serverlogbestanden met de bovengenoemde gegevens worden uiterlijk na 2 jaar automatisch verwijderd. We behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden langer op te slaan als er feiten zijn die wijzen op onbevoegde toegang (zoals een poging tot hacken of een zogenaamde DDOS-aanval).

 

 1. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics plaatst verschillende "cookies" om uw browser te identificeren.

  De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website echter de functie IP-anonimisering geactiveerd, zodat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Meer informatie over de implementatie van deze functie vindt u hier: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ip-anonymization. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


  Wettelijke basis
  De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Deze machtiging staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het "legitieme belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons legitieme belang ligt in het analyseren van het gebruik van onze website. U kunt de overdracht van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie die tegen de gegevensverwerking spreken. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar datenschutz@edcud.de.

  Duur van de gegevensopslag
  De persoonlijke referentie wordt onmiddellijk verhinderd door de gedeeltelijke verwijdering van de IP-adressen, zodat alleen statistische gegevens worden opgeslagen.
 2. Google Ads Remarketing
  Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc ("Google"). Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website als onderdeel van het advertentienetwerk van Google. De browser van de websitebezoeker slaat zogenaamde "cookies" op, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het Google-reclamenetwerk. Op deze pagina's kan de bezoeker dan advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken. Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google geen persoonlijke gegevens tijdens dit proces. Als u echter geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze deactiveren door de juiste instellingen te maken op http://www.google.com/settings/ads. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het advertentienetwerkinitiatief deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.
 3. Google Maps API
  Deze site gebruikt de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

  Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.  Wettelijke basis
  De verwerking van persoonsgegevens door Google Maps API is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het "legitieme belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verbetering van onze website en ons aanbod door onze toegankelijkheid te presenteren. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de. U kunt daar ook uw persoonlijke instellingen wijzigen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie die tegen de gegevensverwerking spreken. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar datenschutz@edcud.de. 

  Duur van de gegevensopslag
  De persoonlijke referentie wordt onmiddellijk verhinderd door de gedeeltelijke verwijdering van de IP-adressen, zodat alleen statistische gegevens worden opgeslagen.

 

 1. Cookies en plug-ins om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren
  We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld elektronische communicatieprocessen vergemakkelijken. Bovendien kunnen we met de cookies die we gebruiken gepseudonimiseerde gegevens gebruiken om u op websites van derden aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interesses.

  Wettelijke basis
  De bovengenoemde cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. In alle gevallen gaat het om pseudonieme gegevens die een indeling in een specifieke gebruikersgroep op statistische basis mogelijk maken (bijv. geslacht, leeftijd, woonplaats of beroep). Er wordt niet naar personen verwezen en we maken geen gebruik van een uitgebreid advertentienetwerk. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie die tegen de gegevensverwerking spreken. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar datenschutz@edcud.de.

  Duur van gegevensopslag
  De gegevens worden uiterlijk na 2 jaar verwijderd.

 

Staat 05/2018

dealer zoeken

ONZE GESPECIALISEERDE DEALERS, UW PLAATSELIJKE CONTACTEN

Wählen Sie ihr Land.
Choose your country or region.