text-webp

GARANTIE

In principe geven we op alle producten binnen de EU een garantie van 24 maanden vanaf de datum van eerste verkoop. 

Het eerste aanspreekpunt voor alle garantieclaims is altijd de Hercules-dealer die het artikel heeft geleverd.

Er geldt één beperking voor accu's voor e-bikes. Omdat accu's worden beschouwd als slijtageonderdelen, is de garantieperiode 6 maanden. Hercules GmbH geeft echter een extra, vrijwillige verlenging van de garantie van 24 maanden op de accu als het defect te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten. De vrijwillig verlengde garantie omvat geen arbeidskosten of transportkosten voor de ombouw. De garantie is beperkt tot vervanging of reparatie van het defecte onderdeel.

Onopzettelijke schade, defecten door slijtage en schade veroorzaakt door vandalisme zijn over het algemeen uitgesloten van de garantie.


NADERE INFORMATIE

De garantie dekt de volgende punten niet:

  • Ongevallen of andere omstandigheden waarover de fabrikant geen controle heeft
  • Reparaties door derden of reparaties in een gespecialiseerde werkplaats die niet is goedgekeurd door de fabrikant
  • Fietsen waarop het framenummer is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt

In geval van een garantieclaim heeft Hercules GmbH de keuze om de defecte onderdelen naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen. Indien een onderdeel van hetzelfde type, dezelfde grootte of dezelfde kleur niet meer leverbaar is, kan Hercules GmbH ter afhandeling van de garantieclaim een onderdeel leveren dat als opvolgend onderdeel kan worden beschouwd. De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Verdergaande aanspraken zijn niet mogelijk.
Verder kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie als er wijzigingen zijn aangebracht aan de oorspronkelijke constructie, als de fiets niet is gebruikt zoals bedoeld of op een andere manier overmatig is gebruikt. Ook kan geen aanspraak worden gemaakt op laattijdige schade als gevolg van eerdere valpartijen of ongevallen.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie voor schade veroorzaakt door incompatibele of ongeschikte onderdelen.

dealer zoeken

ONZE GESPECIALISEERDE DEALERS, UW PLAATSELIJKE CONTACTEN

Wählen Sie ihr Land.
Choose your country or region.